Goede doelen

Steun voor partners die zich inzetten voor de zwaksten in deze tijd

De Erfgoedinstelling Julie Postel steunt goede doelen via partners die zich in de geest van Julie Postel moedig inzetten voor de zwaksten in deze tijd. Wij geloven dat de meest kwetsbaren der aarde het recht hebben hun leven te leven met waardigheid. Daarom werken wij wereldwijd samen met partners en vrijwilligers om hen te ondersteunen.

 

Om mensen bewogen

De zusters van Julie Postel formuleren het zo:

Als persoon en als gemeenschap willen wij blijven zoeken

hoe wij, innerlijk geraakt, betrokken kunnen blijven op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Dit gedeelte uit de ‘Koers’ van 2012 is voor de Zusters van Julie Postel de leidraad. Zij willen uitdrukking geven aan hun verbondenheid met mensen dichtbij en veraf. Geïnspireerd door de bewogenheid van hun stichteres Julie Postel, die zich liet leiden door Gods aanwezigheid. Onderwijs stond bij haar hoog in het vaandel. Zij trok zich het lot van de armen aan en opende een school voor arme volkskinderen en wezen. In de oorlog kwam ze op voor mensen die gevaar liepen. Ook zieken en zwakkeren liet zij niet aan hun lot over. Zij wist mensen aan zich te binden. En om zich geheel te kunnen wijden aan hetgeen op haar pad kwam, vormde ze met twee vrouwen een religieuze gemeenschap, die zich langzaam verder heeft uitgebreid. Zij zetten zich in voor de mensen die achtergesteld waren en die aan de rand van de maatschappij leefden. Zij probeerden hen een gevoel van eigenwaarde te geven en een kans op een volwaardige plaats in de samenleving. Zij wilden een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappij. ‘Om mensen bewogen’, is het uitgangspunt waar het in het leven van de zusters om gaat.

Zo kunnen wij mensen in problemen, jongeren die dreigen af te glijden, of vluchtelingen helpen en hopelijk een beter toekomstperspectief bieden. Hierbij geven wij het vertrouwen aan de mensen die zich met deze projecten bezig houden. Zo kunnen wij mogelijk een stukje van de zending van de zusters doorgeven en gaat haar – ons verhaal door. Helend aanwezig zijn in verbondenheid met elkaar.

 

Inzet  voor de noden van deze tijd

Hierdoor geïnspireerd wil de Erfgoedinstelling Julie Postel zich inzetten voor de noden van deze tijd. Wij doen dit door projecten voor goede doelen te steunen en door bijdragen in giften of sociale investeringen. De projecten die wij willen steunen worden zorgvuldig bekeken. Daar waar mensen niet op steun kunnen rekenen van de overheid of andere hulpinstellingen, willen wij een bijdrage leveren. De criteria voor deze initiatieven staan vermeld in het aanvraagformulier.

 

Aanvragen voor giften

De Werkgroep Giften en Bijdragen beoordeelt jaarlijks de aanvragen. We richten ons vooral op initiatieven die dienstbaar zijn aan de samenleving, met als speerpunten: vrede, gerechtigheid, vrouwen, kinderen en jong volwassenen, ouderen en hulpbehoevenden in relatie tot spiritualiteit en bezinning. De meeste verzoeken worden direct doorverwezen naar de KNR (PIN, KOS en AMA).

Aanvragen worden alléén in behandeling genomen indien een compleet Aanvraagformulier giften van de Erfgoedinstelling Julie Postel is ingevuld. (klik). 

Aangezien er een beperkt budget is, kunnen niet alle aanvragen voor goede doelen worden gehonoreerd. Mocht een organisatie/project een toekenning krijgen, dan worden zij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Het is helaas niet mogelijk om alle afgewezen organisaties/projecten persoonlijk te informeren.

 

Fietsambulance voor dorpen op het platteland in Malawi

Fietsambulance voor dorpen op het platteland in Malawi

Goede doelen projecten

Projecten die giften hebben ontvangen zijn o.a.:

 • Stichting Moria
 • Huis om te Zijn
 • Stichting Gabriel Catholic Health Centre in Ethiopie
 • ASKV Steunpunt Vluchtelingen
 • Stichting Worae Care (realiseren van een kraamkliniek in Atronie (West-Ghana)
 • Stichting Ghana Haarlem (Schoon drinkwater voor Buoyem, Ghana);
 • Stichting Stop Poverty  (Geboortekliniek Mozambique).
 • Stiching Transport4transport (Logistieke projecten in ontwikkelingslanden met de focus op Malawi
 • Stichting Mensenkinderen (Bijdrage voor de gaarkeukens in Oost-Europa)
 • Dokters van de Wereld
 • Mama Cash
 • Institute of Spirituality in Asia
 • Jongeren en Missie
 • Titus Brandsma Instituut
 • Mensen met een Missie
 • KNR (PIN, KOS en AMA)

 

Voorbeelden van projecten die we steunen zijn:

Moria

Stichting Moria ziet ex-gedetineerde jongeren met andere ogen. Door opvang, begeleiding en voorlichting wil Moria met én voor hen werken aan een nieuw toekomstperspectief.

Moria begeleidt jongvolwassen mannen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen, om zich hun vrijheid eigen te maken en een nieuwe weg in hun leven in te slaan. Zij willen jongvolwassen mannen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen, zien zoals ze ten diepste zijn en willen worden. Door aandachtig bij hen aanwezig te zijn, maken ze ruimte voor hun ontwikkeling en een  leven in vrijheid.

Moria is een initiatief van de Fraters Maristen en de Zusters van Julie Postel.

MoriaMoria

 

 

 

 

 

Stichting Gabriel Catholic Health Centre, Ethiopie

Zij geven gezondheidsdiensten aan kwetsbare sociale groepen zoals moeder en kinderen, HOV-patienten, gehandicapten en ouderen in Ethiopie.

De Congregatie van de broeders van de O.L.V.  van Lourdes gevestigd in Oostakker en sinds 10 jaar aanwezig in Addis Abeba is met het aartsbisdom overeengekomen het management van het Health center op zich te nemen en daar een communiteit van 5 broeders te vestigen. De Congregatie heeft Christina Maasdam aangesteld om het project te leiden

 

Huis om te Zijn

Huis om te ZijnDe Fraters en Zusters Dominicanessen van Neerbosch komen op voor jongeren in Nijmegen die ondanks het aanbod van georganiseerde traditionele jeugdzorg, tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit initiatief hebben zij “Huis om te Zijn genoemd.
Het Huis om te Zijn biedt jongens van 12 tot en met 17 jaar uit de regio Nijmegen een tijdelijke plek om tot rust te komen.
Naast het zich richten op persoonlijke rust en persoonlijke aandacht, wordt ook gezorgd voor professionele begeleiding en persoonlijk advies.