Goede doelen

Beëindiging Werkgroep Giften en Bijdragen

De Werkgroep Giften en Bijdragen van de Zusters van Julie Postel heeft zijn werkzaamheden beëindigd. Vanaf 1 januari 2019 worden er  geen verzoeken voor financiële ondersteuning meer in behandeling genomen.

 

Steun voor partners die zich inzetten voor de zwaksten in deze tijd

De Erfgoedinstelling Julie Postel steunt goede doelen via partners die zich in de geest van Julie Postel moedig inzetten voor de zwaksten in deze tijd. Wij geloven dat de meest kwetsbaren der aarde het recht hebben hun leven te leven met waardigheid. Daarom werken wij wereldwijd samen met partners en vrijwilligers om hen te ondersteunen.

 

Om mensen bewogen

De zusters van Julie Postel formuleren het zo:

Als persoon en als gemeenschap willen wij blijven zoeken

hoe wij, innerlijk geraakt, betrokken kunnen blijven op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Dit gedeelte uit de ‘Koers’ van 2012 is voor de Zusters van Julie Postel de leidraad. Zij willen uitdrukking geven aan hun verbondenheid met mensen dichtbij en veraf. Geïnspireerd door de bewogenheid van hun stichteres Julie Postel, die zich liet leiden door Gods aanwezigheid. Onderwijs stond bij haar hoog in het vaandel. Zij trok zich het lot van de armen aan en opende een school voor arme volkskinderen en wezen. In de oorlog kwam ze op voor mensen die gevaar liepen. Ook zieken en zwakkeren liet zij niet aan hun lot over. Zij wist mensen aan zich te binden. En om zich geheel te kunnen wijden aan hetgeen op haar pad kwam, vormde ze met twee vrouwen een religieuze gemeenschap, die zich langzaam verder heeft uitgebreid. Zij zetten zich in voor de mensen die achtergesteld waren en die aan de rand van de maatschappij leefden. Zij probeerden hen een gevoel van eigenwaarde te geven en een kans op een volwaardige plaats in de samenleving. Zij wilden een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappij. ‘Om mensen bewogen’, is het uitgangspunt waar het in het leven van de zusters om gaat.

Zo kunnen wij mensen in problemen, jongeren die dreigen af te glijden, of vluchtelingen helpen en hopelijk een beter toekomstperspectief bieden. Hierbij geven wij het vertrouwen aan de mensen die zich met deze projecten bezig houden. Zo kunnen wij mogelijk een stukje van de zending van de zusters doorgeven en gaat haar – ons verhaal door. Helend aanwezig zijn in verbondenheid met elkaar.