Links en literatuur

 Links

Zusters van Julie Postel
www.juliepostel.org Congregatie van de Zusters Julie Postel te Boxmeer
www.mmpostel.com Moederhuis, abdij te Normandië (Frankrijk)
www.smmp.de Schwestern der heiligen Maria Mag­dalena Postel
Verbonden organisaties
www.kasteelboxmeer.nl Kasteelmuseum Julie Postel
www.sintannaboxmeer.nl Woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer
www.knr.nl De Konferentie Nederlandse Religieuzen verbindt het veelkleurig spectrum van instituten, waarin het religieuze leven in katholiek Nederland gestalte heeft gekregen
www.kloosterkaravaan.nl Over kloosters
www.maristen.nl Congregatie Fraters Maristen Nederland
www.karmel.nl Congregatie van de Karmelieten in Nederland
Ondersteunde goede doelen
www.st-moria.nl Stichting Moria, Nijmegen
www.huisomtezijn.nl Huis om te zijn, Nijmegen
www.dare2go.nl Stichting Gabriel Catholic Health Centre, Ethiopie
Overige links
Onze Lieve Vrouwe parochie Boxmeer
Kloosters in Brabant
Kloosterboekhandel Berne
Katholiek Nederland
Protestantse gemeente te Boxmeer Onze overburen
www.biografischwoordenboekgelderland.nl/ Zuster Antoinette Berentsen, 1935-1983, ‘Missionair activiste op de Filippijnen’
 www.onzelievevrouweparochie.nl  Uitvaartbeleid kapel Maria Magdalena kapel
www.erfgoedkloosterleven.nl Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
www.archieven.nl Gedeponeerde archieven

 

Youtube

 

 

Literatuur

 

Literatuur over de Congregatie Zusters van Julie Postel
 • Constituties van de zusters van de H. Maria Magdalena Postel, Abdij Saint Sauveur, Le Vicomte, goedgekeurd Rome 25.5.1995
 • Kroniek, Haar verhaal gaat door, Ed v.d. Kerkhof, Julie Postel Boxmeer, 2011
 • Kongregatie van de Zusters van Julie Postel, zr. Francisca te Stroete, 1995
 • Marie-Madeleine – Julie Postel, Stichteres van de Congregatie van de zusters van de Heilige Marie-Madeleine Postel,  E.H. Delamare, 2e uitgave 1890
 • Regel van de congregatie Julie Postel, goedgekeurd door het Kapittel 1985
 • Tekst ‘de Koers’, 2012, de gebaseerd op de Regel van 1985
 • Van boeiende banden tot bindend verbond, tweehonderd jaar ontwikkeling van spiritualiteit. Van arme dochters van Barmhartigheid tot zusters van Julie Postel, Zuster Esther van Tijn, 2007
 • Von fesselnden Beziehungen zu verbindlicher Gemeinschaft, Schw. Maria Gregoria, 2007 Zusters van Julie Postel.
 • Helend aanwezig, DABAR/boekmakerij Luyten, Aalsmeer, 1991

 

Publicaties over zusters van Julie Postel
 • 1928 Gelijkvormige zielen, Serafijnsche Harmonieën
 • 1931  Une Fille de Sainte Marie-Madeleine Postel et de la Vénérée Mère Plavide, Sœur Marthe 1816-1883
 • 1936 Levensschets van de Heilige Maria-Magdalena Postel … een Glorie van Frankrijk; p. Marcus, Capucijn
 • 1936 Levensschets van de heilige Maria Magdalena Postel, Een glorie van Frankrijk; p. Marcus, Capucijn- 1946 Une Sainte Normande Marie-Madeleine Postel; mgr. Grente
 • 1971 Grepen uit het leven van Julie Postel 1756-1846, anoniem, vertaald volgens de Franse tekst van A. Merlaud
 • 1984 Wat er ook met mij gebeurt, De riskante keuze van zuster Antoinette Berentsen; Tom Claessens e.a. Engelse vertaling: Whatever may happen to me, Rural Missionaries
 • 1985 Herinneringen uit mijn missieleven: aangeboden bij gelegenheid van mijn 60-jarig kloosterjubileum, 2 februari 1925-1985, Pierik, zr. G. (Gregoria)
 • 1997  Die Armen sind meine Freunde; Kirche und Leben 13/7’97, ook in het Nederlands
 • 2007 Marie-Madeleine Julie Postel, E.H. Delamare, 1852, in het Nederlands vertaald door Jan en Iny Goyvaerts-Driessen

 

Uitzicht op De Meer en Kasteel Boxmeer, mei 2015