Vestigingen in Nederland

Vestigingen van de Zusters van Julie Postel in chronologische volgorde.

De zusters hebben in Nederland 26 vestigingen gesticht. En daarnaast een aantal vestigingen in Indonesie en Filipijnen. Behalve deze adressen zijn er nog veel pastorieën en particuliere adressen waar zusters gewerkt
en geleefd hebben.

1 Boxmeer 18 oktober    1886 gasthuis – ziekenhuis
1887 Moederhuis
1887 H. Hart ziekenhuis
1912 rechtspersoonlijkheid
10 april 191313 noviciaat voor Nederland
22 okt. 1944 evacuatie noviciaat en patiënten naar Waalre
22 okt. 1944 Boxmeer  gesloten
Boxmeer april / mei     1945 communiteit, noviciaat en zieken terug naar Boxmeer
1968 Verpleeghuis Madeleine
1975 Kloosterbejaardenoord
1976 Kloosterverzorgingshuis, opname van andere congregaties
2004 Stichting Sint Anna,opname van leken
2 Groenlo 17 dec. 1895 gasthuis – ziekenhuis, bejaardenhuis
1970 Buitenschans, vrijwilligerswerk
4 feb. 2007 vertrek uit Groenlo
3 Eibergen 1 mei 1901 Antoniusgesticht, gasthuis – ziekenhuis, bejaardentehuis, kleuterschool, Wheemerhof, naailes,vrijwilligerswerk
4 feb. 2007 afscheid van Eibergen
4 Millingen 15 nov. 1904 Sint Jan de Deo, gasthuis – ziekenhuis
12 nov. 1944 evacuatie naar Harreveld
24 mei 1945 terug naar Millingen
1 maart 1962 wijkverpleging
1 mei 1962 kleuterschool, L.O.
2006 afscheid van Millingen
5 Zevenaar 7 jan. 1908 Consolatrix afflictorum
24 juli 1923 ziekenhuis
juni 1939 sanatorium
12 nov. 1944 evacuatie naar Harreveld
24 mei 1945 terug naar Zevenaar
3 mei 1950 uitbreiding sanatorium                             psychisch gestoorde bejaarden (St. Ludger), L.O. kleuterschool, VGLO
9 mei 1950 Pelgromstichting, Ouden van dagen,vrijwilligerswerk
1965 Pelgromhof gebouwd, vertrek zusters
1985 nieuw ziekenhuis gebouwd, Bastion en andere huizen
1996 afscheid van het ziekenhuis
21 jan. 2007 afscheid van Zevenaar
6 Hengelo (Ov.) 1 apr. 1908 Gerardus Majella Ziekenhuis
1971 nieuw ziekenhuis gebouwd
1989 vertrek uit Hengelo
7 Losser 17 sept. 1917 Bernardusgesticht, gasthuis – ziekenhuis,bejaardenhuis
1971 Staringstraat
2001 afscheid van Losser
8 Winterswijk 13 okt. 1921 St. Elisabeth ziekenhuis
15 maart 1926 naar het nieuwe ziekenhuis
1 dec. 1938 werd dit ziekenhuis aan Franciscanessen van Heythuyzen overgedragen
9 Sassenheim 22 sept. 1924 St. Bernardus gasthuis, ziekenhuis, pension, zusters op verschillende adressen, vrijwilligerswerk o.a. voor religieuzen
 heden
10 Beltrum 14 dec. 1924 Hassinkhof gasthuis, naaischool, bewaarschool, L.O., VGLO, wijkverpleging, Hassinkhof
1972 overgedragen aan een Stichting
2010 één zuster als zelfstandig bewoonster
11 Keijenborg 25 jan.1926 Gesticht M.-Magdalena Postel, gasthuis, naaischool, bewaarschool
1977 beëindigd
12 Apeldoorn 17 mei 1927 Sint Marie gasthuis, naaischool, bewaarschool, montessorischool
1943 evacuatie Twello
1945 terug
4 jan 1946 Zuidzicht gebouwd
1948 bewaarschool par. St.Victor
1965 overgedragen aan Stichting
1968 meerdere adressen
1992 afscheid directrice
13 Malang op Java, Indonesië 1 dec. 1929 Rooms Katholiek Ziekenhuis, RKZ,  later naam gewijzigd in Panti Waluya Sawahan), weeshuis , dessawerk
1964 Provincie, Noviciaat
1977 Indonesisch bestuur (Misericordia monastery)
14 Olst-Boskamp 1 jan. 1930 O.L.Vrouwe pension, pension, naaischool, bewaarschool
1963 Willibrord Stichting, vrijwilligerswerk
2012 beëindigd
15 De Eerde 26 febr. 1930 St. Josephgesticht, gasthuis, pension, naaischool, wijkverpleging, bewaarschool, L.O.
1977 beëindigd
16 Wassenaar 18 mei 1931 Huize st. Willibrordus, pension
1980 beëindigd
17 Zwolle 1 febr. 1932 De Vos De Waelstichting, O.L.Vrouwe pension
27 okt. 1933 naaischool, bewaarschool
1966 beëindigd
18 Bergeyk ’t Hoff 23 jan. 1933 St. Josephstichting gasthuis, wijkverplegimg, LO., naaischool, bewaarschool
Bergeyk-Westerhoven sept. 1939 L.O., naaischool, bewaarschool
1977 beëindigd
19 Nieuw Wehl 16 aug 1933 Mariastichting
2 jan. 1934 L.O. – wijkverpleging, gasthuis, bewaarschool, naaischool
1950 internaat
1963 Huize Fatima dubbel-  gehandicapte kinderen. In 2014 gefuseerd en heet nu Elver.
1968 beëindigd
20 Groningen 14 sept. 1934 Huize Rikkers Lubbers pension
3 aug. 1957 beëindigd
21 Neede 6 jan. 1951 Huize Placida wijkverpleging,  naaischool, bewaarschool, huishoudschool, kleuteronderwijs, Rietmolen
1966 nieuw gebouw, nieuwe aanpak, vluchtelingen, jongerenwerk, vrijwilligerswerk
1968 einde onderwijs
21 jan. 2007 afscheid
22 Sambeek 28 nov. 1960 Huize St. Antonius, bejaardenzorg, wijkverpleging
1975 beëindigd
23 Beek 1962 ’t Hofke, bejaardenzorg
1979 beëindigd
24 Beugen 1963 Bejaardenzorg, Internaat, Kleuterschool, Postelhoeve: ontvangen van  zusters/groepen
2002 beëindigd
25 Filippijnen, Escalante City 1964 Magdalen Hospital (Thans: Dr. Vicente Gustilo District Hospital), ziekenhuis, barriowerk, onderwijs, Rural Missionaries
1983 beëindigd, Overgedragen aan de regering
27 jan. 2011 grond aan de paters Carmelieten
26 Amsterdam 1970 Bovenover, daarna verschillende adressen; bejaardenwerk, pastorieën, vrijwilligerswerk
27 Nijmegen 1970 Paxgroep, bejaardenwerk, geestelijk gehandicapten,onderwijs, bestuur v.d. congregatie, vrijwilligerswerk
27 jan. 2011 beëindigd
28 Oosterbeek 1970 klooster Heren van Mill Hill
2011 beëindigd