De zusters van Julie Postel nu

Glas in lood raam in moederhuis Boxmeer

Glas-in-lood-raam in moederhuis Boxmeer

 

 

De Congregatie van de Zusters van Julie Postel

De Zusters van Julie Postel wonen nu voornamelijk in het moederhuis in Kasteel Boxmeer, in de gemeente Boxmeer.

 

 

 

De Koers van de Zusters van Julie Postel, 2012

De Koers van de Zusters van Julie Postel, 2012

De Koers

Elke vier jaar hielden de zusters een kapittelvergadering waarin de inspiratie en het beleid worden verwoord voor de komende periode. Dit is de Koers die zij willen volgen. Deze leidraad is in het leven van alledag inspirerend en richtinggevend. In de Koers zeggen de zusters dat zij geloven in een betere wereld. Die levenshouding stimuleren de zusters bij elkaar. Zij doen dit door gezamenlijk te overwegen wat Jezus van Nazareth bezielde en wat Hij deed. Julie Postel leefde vanuit het evangelie en zij spoorde haar zusters aan om ook zo te leven.

Tot hoever ga jij, om je in te zetten voor een ander?

Julie Postel stichtte haar congregatie om mensen uit haar omgeving in nood bij te staan. In de voetsporen van Jezus van Nazareth zette zij zich volledig in voor verbetering van het lot van de armen en gebrekkigen, soms met gevaar voor eigen leven. Zij ging tot het uiterste om haar idealen te bereiken en spoorde haar zusters aan om ook zo te leven.

 

Nieuwe noden van deze tijd

In de geest van de stichteres zijn de Zusters van Julie Postel altijd attent geweest op nieuwe noden in de samenleving. In het verleden hebben zij onder andere zorg gedragen voor ziekenzorg en onderwijs, iets wat nog niet vanzelfsprekend was.

De Zusters van Julie Postel zijn en blijven attent op hedendaags noden, witte vlekken in onze samenleving, waar onrecht, macht en geweld mensen doen lijden. Zij zetten zich in om samen met anderen naar vermogen bij te dragen aan wat daarin verbetering kan brengen.

Een voorbeeld daarvan is de Stichting Moria in Nijmegen. Daar worden ex-gedetineerde jongeren door professionele mensen begeleid bij het vinden van een nieuwe plek in de samenleving. Samen met de jongeren wordt geprobeerd hun leven weer op orde te krijgen en een basis te leggen voor een andere toekomst. Zusters steunen dit financieel, omdat ze vanwege hun hoge leeftijd zelf niet meer kunnen deelnemen aan de begeleiding.

Een ander voorbeeld is Huis om te Zijn Nijmegen. Dit huis biedt jongens van 12 tot en met 17 jaar uit de regio Nijmegen een tijdelijke plek om tot rust te komen. Het doel is om zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij jongens die dreigen te ontsporen, zodat verdere escalatie van gedragsproblematiek voorkomen kan worden.

 

Helend aanwezig zijn

De Zusters van Julie Postel willen ‘helend aanwezig zijn’. Maar zij beseffen dat wie geeft, zelf nog meer ontvangt. Helen en geheeld worden vormen een wezenlijke wisselwerking in het leven van de Zusters van Julie Postel.

 

Toekomst: welzijn van de zusters en hoe dragen wij ons spiritueel en materieel erfgoed over?

Vragen die ons bezig houden zijn: Onze aandacht gaat uit naar het welzijn van de zusters, zowel op persoonlijk, gemeenschappelijk en religieus niveau. In overeenstemming met de constituties en met aandacht voor de tekenen van de tijd en de mens in nood. Wat betekent dat voor deze tijd? Wat is (de toekomst van de) gemeenschap en hoe geven we daar vorm aan?

Hoe kunnen wij gastvrijheid die zo hoog in ons vaandel staat, voor de zusters en gasten blijven garanderen? Hoe blijven wij vorm geven aan ons gebedsleven? Zeker in een tijd van ouder worden. Blijvende aandacht voor stilte en verdieping – m.a.w. het geestelijk welbevinden van onze zusters – is nodig om onze basis goed te houden. En hoe kunnen wij een religieuze gemeenschap blijven in de geest van onze stichteres in het hier en nu?

Hoe kunnen wij onze zending helend aanwezig zijn – gestalte blijven geven. Ook nu we ouder worden dan wel oud zijn.

 

Wereldwijd actief

De Congregatie van Julie Postel is actief in de volgende landen: In

Bolivia, Brazilie, Congo Brazzaville, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, India, Indonesiië, Ierland, Italië, Ivoorkust,  Mozambique, Nederland en Roemenië. Zie ook de overzichten van de Franse en Duitse hoofzetels.

In Nederland zijn de zusters actief in Boxmeer en in vele andere plaatsen in Nederland zoals in de Achterhoek. Zie daarover meer onder Geschiedenis van Julie Postel.

 

Bestuur
Regio overste Zr. Annelies Roelandt

Regionaal overste Zr. Annelies Roelandt

Zr. Annelies Roelandt is de overste voor de regio Nederland van de Congregatie van de zusters van Julie Postel. Zij wordt bijgestaan door haar raadszusters Zr. Rini Braam en zr. Judith te Morsche. De Nederlandse regio is een onderdeel van de Franse provincie van de Congregatie.