Beëindiging Werkgroep giften en bijdragen

De Werkgroep giften en bijdragen van de zusters van Julie Postel heeft zijn werkzaamheden beëindigd. Vanaf 1 januari 2019 worden er geen verzoeken voor financiële ondersteuning meer in behandeling genomen.