Kloosters en huizen

De zusters van Julie Postel zijn als communiteit vanuit Nederland actief geweest in onder andere ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en scholen. De zusters hebben in Nederland 27 vestigingen gesticht. En daarnaast een aantal vestigingen in Indonesië en de Filipijnen. Toen men in Indonesië ging missioneren nam het aantal intredingen aanzienlijk toe. Door de vele intredingen werd het mogelijk nieuwe huizen te stichten en haar activiteiten uit te breiden. Behalve deze vestigingen zijn er nog veel pastorieën en particuliere adressen waar zusters gewerkt en geleefd hebben. 

Boxmeer

 

18 oktober 1886 Gasthuis - ziekenhuis

1887

Moederhuis

 

Heilig Hart Ziekenhuis

1912

Rechtspersoonlijkheid

10 april 1913

Noviciaat voor Nederland

22 oktober 1944

Evacuatie noviciaat en patiënten naar Waalre
  Boxmeer gesloten

April/mei 1945

Communiteit, noviciaat en zieken terug naar Boxmeer

1968

Verpleeghuis Madeleine
1975 Kloosterbejaardenoord Sint Anna, daarna werd dit Kloosterverzorgingshuis Sint Anna voor een aantal inwonende congregaties
2004 Kloosterverzorgingshuis Sint Anna werd zelfstandig en ging verder als Stichting Sint Anna. Vanaf dan worden ook niet-religieuze bewoners opgenomen
2012 Provinciaal Bestuur wordt Regiobestuur
  Erfgoedinstelling Julie Postel wordt opgericht
   

Groenlo

 
17 december 1895 Gasthuis – ziekenhuis, bejaardenhuis

1970

Buitenschans, vrijwilligerswerk
4 februari 2007 Vertrek van communiteit
   
Eibergen   

1 mei 1901

Antoniusgesticht, gasthuis – ziekenhuis, bejaardentehuis, kleuterschool, Wheemerhof, naailes, vrijwilligerswerk
4 februari 2007  Afscheid van communiteit
   
Millingen      

15 november 1904

Sint Jan de Deo, gasthuis – ziekenhuis

12 november 1944

Evacuatie naar Harreveld

24 mei 1945

Terug naar Millingen

1 maart 1962    

Wijkverpleging

1 mei 1962

Kleuterschool, L.O.

2006

Afscheid van communiteit

 

 

Zevenaar  
7 januari 1908   Consolatrix afflictorum
24 juli 1923 Ziekenhuis
Juni 1939   Sanatorium
12 november 1944 Evacuatie naar Harreveld
24 mei 1945   Terug naar Zevenaar
3 mei 1950 Uitbreiding sanatorium, ouderenpsychiatrie (St. Ludger), L.O. kleuterschool, VGLO
9 mei 1950 Pelgromstichting, ouden van dagen, vrijwilligerswerk
1965  Pelgromhof gebouwd, vertrek zusters
1985 Nieuw ziekenhuis gebouwd, Bastion en andere huizen
1996   Afscheid van het ziekenhuis
21 januari 2007 Afscheid van communiteit
   
Hengelo (Overijssel)  
1 april 1908   Gerardus Majella Ziekenhuis
1971   Nieuw ziekenhuis gebouwd
1989   Vertrek van communiteit
   
Losser  
17 september 1917   Bernardusgesticht, gasthuis – ziekenhuis, bejaardenhuis
1971 Staringstraat
2001   Afscheid van communiteit
   
Winterswijk  
13 oktober 1921 St. Elisabeth ziekenhuis
15 maart 1926 Naar het nieuwe ziekenhuis
1 december 1938 Dit ziekenhuis werd aan Franciscanessen van Heythuysen overgedragen
   
Sassenheim  
22 september 1924 St. Bernardus gasthuis, ziekenhuis, pension, zusters op verschillende adressen, vrijwilligerswerk o.a. voor religieuzen. Activiteiten van de communiteit is inmiddels opgeheven
   
Beltrum  
14 december 1924 Hassinkhof gasthuis, naaischool, bewaarschool, L.O., VGLO, wijkverpleging, Hassinkhof
1972 Overgedragen aan een Stichting
   
Keijenborg  
25 januari 1926 Gesticht M.-Magdalena Postel, gasthuis, naaischool, bewaarschool
1977 Communiteit beëindigd
   
Apeldoorn  
17 mei 1927 Sint Marie gasthuis, naaischool, bewaarschool, montessorischool
1943 Evacuatie naar Twello
1945 Terug naar Apeldoorn
4 januari 1946 Zuidzicht gebouwd
1948 Bewaarschool parochie St. Victor
1965 Overgedragen aan Stichting
1968 Omdat de zusters niet meer in dienst waren van het huis, waren ze genoodzaakt elders in Apeldoorn te gaan wonen
1992 Afscheid directrice Zr. Mansueta Kleine Punte
   
Malang op Java, Indonesië  
1 december 1929 Rooms Katholiek Ziekenhuis, RKZ, (later naam gewijzigd in Panti Waluya Sawahan), weeshuis
1964 Provincie, noviciaat
1977 Indonesisch bestuur (Misericordia monastery)
   
Olst-Boskamp  
1 januari 1930 O.L. Vrouwe pension, pension, naaischool, bewaarschool
1963 Willibrord Stichting, vrijwilligerswerk
2012 Communiteit beëindigd
   
De Eerde  
26 februari 1930 St. Josephgesticht, gasthuis, pension, naaischool, wijkverpleging, bewaarschool, L.O.
1977 Communiteit beëindigd
   
Wassenaar  
18 mei 1931 Huize St. Willibrordus, pension
1980 Communiteit beëindigd
   
Zwolle  
1 februari 1932 De Vos De Waelstichting, O.L. Vrouwe pension
27 oktober 1933 Naaischool, bewaarschool
1966 Communiteit beëindigd
   
Bergeyk ’t Hoff  
23 januari 1933 St. Josephstichting gasthuis, wijkverpleging, LO., naaischool, bewaarschool
   
Bergeyk-Westerhoven  
september 1939 L.O., naaischool, bewaarschool
1977 Communiteit beëindigd
   
Nieuw Wehl  
16 augustus 1933 Mariastichting
2 januari 1934 L.O., wijkverpleging, gasthuis, bewaarschool, naaischool
1950 Internaat
1963 Huize Fatima dubbelgehandicapte kinderen. In 2014 gefuseerd en verder gegaan onder de Elver
1968 Communiteit beëindigd
   
Groningen  
14 september 1934 Huize Rikkers Lubbers pension
3 augustus 1957 Communiteit beëindigd
   
Neede  
6 januari 1951 Huize Placida wijkverpleging, naaischool, bewaarschool, huishoudschool, kleuteronderwijs, Rietmolen
1966 Nieuw gebouw, nieuwe aanpak, vluchtelingen, jongerenwerk, vrijwilligerswerk
1968 Einde onderwijs
21 januari 2007 Afscheid communiteit
   
Sambeek  
28 november 1960 Huize St. Antonius, bejaardenzorg, wijkverpleging
1975 Communiteit beëindigd
   
Beek  
1962 ’t Hofke, bejaardenzorg
1979 Communiteit beëindigd
   
Beugen  
1963 Bejaardenzorg, internaat, kleuterschool, Postelhoeve: ontvangen van zusters/groepen
2002  Communiteit beëindigd
   
Filipijnen, Escalante City  
1964 Magdalen Hospital (thans: Dr. Vicente Gustilo District Hospital), ziekenhuis, buurtwerk, onderwijs, Rural Missionaries
1983 Beëindigd, overgedragen aan de regering
27 januari 2011 Grond aan de paters Carmelieten
   
Amsterdam  
1970 Bovenover, daarna verschillende adressen; bejaardenwerk, pastorieën, vrijwilligerswerk
   
Nijmegen  
1970   Paxgroep, bejaardenwerk, geestelijk gehandicapten, onderwijs, bestuur v.d. congregatie, vrijwilligerswerk
27 januari 2011   Communiteit beëindigd
   
Oosterbeek  
1970 Klooster Heren van Mill Hill
2011 Communiteit beëindigd


             
Hoewel aan al deze activiteiten een einde is gekomen, blijkt dat de initiatieven in aangepaste vorm op vele plaatsen nog doorwerken. Ondanks het verminderende aantal zusters en de daadkracht die achteruit gaat, kunnen zij belangstelling en ondersteuning blijven geven aan projecten die overeenkomen met de doelstelling van de congregatie.

Aantal actieve vestigingen zusters van Julie Postel vanaf 1886

Wat betreft het aantal vestigingen was de periode 1921-1980 de meest actieve periode voor de zusters van Julie Postel. Het aantal vestigingen liep toen op van
15 naar 28. Met als hoogtepunt de periode 1961-1970.

Archieven
De archieven van de Congregatie zijn toegankelijk gemaakt via het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.
Voor informatie over het archiefinventaris kunt u klikken op: Archiefinventaris Zusters van Julie Postel.