Oversten vanaf oprichting

Supérieures des Sœurs des Écoles Chrétiennes de la Miséricorde
1886 – 1887, Sœur Gertrude Hoffmeyer*
1887 – 1923, Moeder Augustina Hahn*
1923  1941, Moeder M.-Augustina Schreven* 

Oversten van de zusters van de Christelijke Scholen en van Barmhartigheid
1941 – 1961, Moeder Magdalena – M. Seveke**
1961 – 1967, Moeder M. Lucretia Rankenberg
1967 – 1970, Moeder Arnolda Hendriks

Provinciaal oversten van de zusters van Julie Postel
1970 – 1986, Zuster M. Francisca te Stroete
1986 – 2000, Zuster Annie (M.- Consolata) Besselink
2000 – 2012, Zuster Florentia Hollegien

Regionale overste van de zusters van Julie Postel
2012 – heden, Zuster Annelies Roelandt

De congregatie heeft in de loop van de tijd meerdere namen gebruikt:
- Congregatie van de zusters van de Christelijke scholen van barmhartigheid
- Stichting van Barmhartigheid toegewijd aan de Heilige Harten van Jezus en Maria (1912)
- Nederlands provincie van de Christelijke scholen van Barmhartigheid (1929)
- Vereeniging van Barmhartigheid toegewijd aan de Heilige Harten van Jezus en Maria (1937)
- Congregatie van de zusters van de Heilige Marie Madeleine Postel, Nederlandse provincie van de zusters van Julie Postel (1970)

Zr. Maria Biemans (raadzuster), zr. Annelies Roelandt (regionale overste),
zr. Rini Braam (raadzuster)

*     Alhoewel de zusters tot 1912 rechtstreeks onder Frankrijk vielen, trad de overste van de Duitse provincie verscheidene keren ook op als Provinciaal overste.
       In 1912 werd de congregatie officieel een provincie met rechtspersoonlijkheid.
**   Zij was tegelijk assistente in de Franse Algemene Raad.