Zendingen en missies

Zendingen van de zusters van Julie Postel in Nederland
Julie Postel stichtte haar congregatie om mensen uit haar omgeving in nood bij te staan. In Nederland richtten de zusters van Julie Postel zich in het begin (vanaf 1886) vooral op de zorg voor bejaarden, zieken en onderwijs. Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden het beoefenen van liefdewerken die gericht waren op christelijke opvoeding van de jeugd, kosteloos onderwijs aan de armen en lichamelijke en geestelijke verzorging van zieken en bejaarden. Deze doelstellingen kwamen tot uiting in het onderwijs (naai- en bewaarscholen), gezondheidszorg en missiewerk.

Gaandeweg de twintigste eeuw trok de overheid de verantwoordelijkheid voor onderwijs en verpleging naar zich toe. Dat had tot gevolg dat de zusters van Julie Postel vanaf de jaren ’70 zich meer konden gaan richten op andere eigentijdse maatschappelijke noden, zoals missionair werk.
Zij werden zich meer en meer bewust van structuren die wantoestanden veroorzaakten en in stand hielden. Naar vermogen verdiepten zij zich daarin en werkten zij mee aan verbeteringen.

Heilig Hart Ziekenhuis

Heilig Hart ziekenhuis

 

Zendingen van de zusters van Julie Postel in het buitenland
Het was altijd de wens van de stichteres geweest om naar ‘de grenzen der aarde’ te gaan om te missioneren. In 1929 gingen enkele zusters vanuit Nederland op verzoek van de paters Karmelieten naar Indonesië. Hier namen zij de zorg voor de bevolking op zich en richtten een ziekenhuis op. Ook in landen als Congo-Brazzaville (1958) en de Filipijnen (1964) begon de congregatie een stichting. De zusters werkten hier aan een rechtvaardigere samenleving.

Daarnaast is de Congregatie van de Zusters van Julie Postel actief of actief geweest in de volgende landen: Frankrijk (oorsprong), Groot Brittannië, India, Indonesië, Ierland, Italië en Ivoorkust.

Vertrek naar de Filipijnen

Vertrek naar de Filipijnen

Relatie met Duitse vestiging van Julie Postel
Er bestond ook een relatie met de Duitse vestiging van Julie Postel. Wegens de Kulturkampf in Duitsland en de Wet tegen de religieuzen in Frankrijk vluchtten verschillende buitenlandse zusters naar Boxmeer. De oorlog van 1914-1918 bracht grote zorgen en maakte het contact met het Franse moederhuis moeilijk. De band tussen het Franse Moederhuis en de Duitse tak van de congregatie werd in 1920 verbroken, toen de zusters van Heiligenstadt een zelfstandige congregatie werden.

Vanuit Duitsland ontstonden de volgende missies:
1923: in Nederland;
1924: in Bolivia;
1937: in Brazilië;
1938: in Roemenië;
1998: in Mozambique.

De officiële naam voor de Duitse congregatie werd Soeurs de Sainte Marie-Madeleine Postel. In Nederland werd dit de naam Zusters van Julie Postel, om misverstanden te voorkomen met de zusters van de Duitse congregatie.