Ontstaan congregatie Boxmeer

De Congregatie van de Zusters van Julie Postel is een vrouwelijke rooms-katholieke organisatie. De regio Nederland van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel is gehuisvest in het Noord-Brabantse Boxmeer.

De Nederlandse congregatie is een onderdeel van de Franse Provincie van Sœurs de Sainte Marie-Madeleine Postel, gevestigd in Saint-Sauveur-le-Vicomte in Normandië (Frankrijk). Deze organisatie is in 1807 in Cherbourg in Normandië opgericht door Julie Postel (1756-1846), met de kloosternaam zuster Marie Madeleine.

Op 18 oktober 1886 kwamen de zusters naar Boxmeer op verzoek van pastoor Wellesen (karmeliet). Ze namen hun intrek in een klein huisje op De Biest aan de Van Coothstraat waar ze zieken opnamen en verzorgden. Voor de geneeskundige inspectie was het een ziekenhuis en voor de gemeente een bergplaats voor de brandspuit. In dit huis stond op de schouw een beeld van het Heilig Hart en zo kreeg het huis de naam Hospice du Sacré Coeur. Het huisje op De Biest werd echter snel te klein.

Door een Boxmeerse kantonrechter werd, in overleg met de leden van het curatorium, besloten om geld te verstrekken aan de zusters voor hun onderhoud. Voor rekening van het Armbestuur van Boxmeer werd door een Boxmeerse pastoor in 1892 een huis bij het oude kerkhof, dat om de parochiekerk lag, gekocht. Het curatorium huurde dit huis als gasthuis, waar de zusters en de zieken voortaan onder een dak konden verblijven. Enkele vertrekken werden ingericht voor ziekenverpleging. De bedoeling was het geheel af te breken en ter plaatse een ziekenhuis te bouwen.

Begin 1896 werd ook het gasthuis voor verpleging en huisvesting te klein en keken de zusters uit naar een nieuw groter huis. In afwachting van een oplossing voor een passender huis namen zij tijdelijk intrek in het leegstaande kasteel in Boxmeer. Zij vernamen dat de eigenaar het kasteel van de hand wilde doen, en daarbij kwam al snel de vraag of het niet beter was om het kasteel te kopen in plaats van in Boxmeer, niet ver van de parochiekerk, nieuwbouw te plegen. Uiteindelijk werd in 1896 het kasteel aangekocht door het kerkbestuur. Dit kerkbestuur verhuurde het kasteel weer aan de zusters van Julie Postel, waarna zij in januari 1897 het kasteel kochten en daarmee eigenaar werden van het kasteel.

In dit kasteel vestigden zij een ziekenhuis en werd het stukje voor stukje opgeknapt. Er werden telkens, indien nodig, nieuwe vleugels aangebouwd. Dit resulteerde uiteindelijk in het Heilig Hart ziekenhuis, het latere Maasziekenhuis.

Het Maasziekenhuis werd een zelfstandige organisatie en verliet de Veerstraat in 1968 om zich te vestigen in het nieuw gebouwde ziekenhuis aan de Loerlangsestraat. De vrijgekomen ruimtes van het oude ziekenhuis werden verbouwd en dat was de start van Verpleeghuis Madeleine. De verpleegafdelingen werden er ondergebracht, totdat het nieuw gebouwde verpleegtehuis Madeleine werd opgeleverd in de Velgertstraat en zich ook als zelfstandige organisatie voortzette.

Nogmaals onderging ‘het kasteel’ een grootse verbouwing en werd in gebruik genomen als kloosterverzorgingshuis voor religieuzen onder de naam Sint Anna. Ondanks dat ook Woonzorgcentrum Sint Anna een zelfstandige organisatie werd, bleef het nauw verbonden met de Congregatie van de Zusters van Julie Postel. Het moederhuis van de zusters van Julie Postel is sinds die tijd blijvend in Kasteel Boxmeer gevestigd. Sinds 2008 is er een nieuwe vleugel aangebouwd, genaamd ’t Hoff, waar de zusters van Julie Postel samen een eigen leefgemeenschap vormen.

De zusters van Julie Postel hebben het kasteel gerestaureerd, waarin het historisch gedeelte als museum is ingericht. Daarin wordt de historie van het kasteel, zijn voormalige eigenaren en de geschiedenis van de zusters van Julie Postel belicht. 

 

Huisje op De Biest aan de Van Coothstraat in Boxmeer