Tijdlijn congregatie

1886: Op verzoek van pastoor Wellesen van Boxmeer zond de toenmalige overste van de congregatie op 18 oktober 1886 vanuit Frankrijk twee Duitse zusters en één Franse liefdezuster naar Boxmeer om te starten met verpleging van zieken en om stervenden vanwege de tyfusuitbraak bij te staan.
1890: Zij gingen wonen in een klein huisje op De Biest in Boxmeer waar ze zieken opnamen en verzorgden. Dit huisje werd echter te klein.
1892: De kantonrechter besloot in overleg met het curatorium om de zusters geld te verstrekken voor hun onderhoud. Voor rekening van het armbestuur van Boxmeer werd door de Boxmeerse pastoor een huis bij het oude kerkhof, dat om de parochiekerk lag, aangekocht. Het curatorium huurde dit huis als gasthuis, waar de zieken en zusters onder één dak konden verblijven. Enkele vertrekken werden er ingericht voor de ziekenverpleging.
1894: Door het gemeentebestuur van Boxmeer werd op het einde van de zomer besloten om aan de ziekeninrichting van de zusters een operatiekamer te verbinden.
1895: Een tweede huis (gasthuis, ziekenhuis, bejaardenhuis) werd gesticht in Groenlo.
1896: De zusters van Julie Postel gingen op zoek naar een groter huis en huurden het gebouw dat ‘het Kasteel’ werd genoemd. Het moederhuis van de Nederlandse Provincie van de zusters van Julie Postel was sinds die tijd gevestigd in het kasteel. Op 18 juli, vijftig jaar na de sterfdag van de stichteres Maria Magdalena Postel, werd het kasteel als zusterhuis en ziekenhuis ingezegend.
1897: Het kasteel en de twee poorterswoningen werden gekocht door parochie St. Petrus (later Onze Lieve Vrouwe Parochie) van Boxmeer en daarna door de zusters. Het gebouw werd ingericht als volwaardig ziekenhuis met operatiekamer.
1903: Aan het kasteel werd een vleugel gebouwd voor de administratie en voor opvang van zieke medezusters, met op zolder een open slaapzaal voor de andere zusters; genoemd ‘Gasthuis van het Heilig Hart’.
1912: Het werk van de zusters van het kasteel werd ondergebracht in de Stichting van Barmhartigheid toegewijd aan de Heilig Harten van Jezus en Maria.
1913: Het Noviciaat voor Nederland werd gesticht voor de vorming en opleiding van jonge vrouwen die zich bij de congregatie wilden aansluiten.
1914: Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd met spoed een roode kruisvereniging in Boxmeer opgericht.
1925: Marie Madeleine Postel werd Heilig verklaard.
1929: Missie in Indonesië werd gestart.
1944: Het werd te gevaarlijk om met de zieken in het kasteel te blijven vanwege de oorlog. De zusters besloten te evacueren, zieken en enkele zusters gingen via Deurne naar een noodziekenhuis in Waalre. Enkele zusters vertrokken naar Bergeijk. Voor de laatste twaalf zusters en de overste die achtergebleven waren, werd de situatie onhoudbaar en ook zij vluchtten uit Boxmeer.
1945: Communiteit en zusters keerden terug naar Boxmeer.
1952: In mei kreeg het kasteel een nieuwe vleugel en stond het vanaf toen bekend als het Heilig Hart Ziekenhuis.
1958: Missie in Congo werd gestart.
1962: De nieuwe vleugel was niet voldoende om in de groeiende behoefte aan ziekenhuisbedden te voorzien. Daarom besloten de zusters dat er een geheel nieuw ziekenhuis gebouwd moest worden, het Maasziekenhuis. Op 25 september werd de Stichting Maas Ziekenhuis in het leven geroepen.
1963: Missie in de Filipijnen werd gestart.
1964: De structuur van de congregatie veranderde. De zusters van Julie Postel werden ingedeeld in twee provincies, Frankrijk en Nederland, en drie vice-provincies, Engeland, Italië en Indonesië. Daardoor konden de zusters in Nederland zich zelfstandiger ontwikkelen. Nederland werd een ‘provincie’ met een eigen novicenopleiding.
1968: Op 26 oktober vond de verhuizing plaats van het ‘oude’ Heilig Hart Ziekenhuis naar het nieuwe Maasziekenhuis. Het voormalige Heilig Hart ziekenhuis werd herbestemd als modern verpleegtehuis en kreeg de nieuwe naam ‘Verpleegtehuis Madeleine’.
1969: Dit jaar vond de naamsverandering plaats van de congregatie van de zusters der Christelijke Scholen van Barmhartigheid (ook wel zusters van het kasteel genoemd) in Congregatie van de Zusters van Julie Postel.
1975: Zusters die 65 jaar werden, mochten niet langer blijven wonen in het ziekenhuis of bejaardenhuis waar ze tot dan toe werkten. Ze kwamen naar Boxmeer waar ze samen de communiteit Sint Anna vormden. In 1975 werd deze afdeling officieel kloosterbejaardenoord Sint Anna, Stichting Sint Anna. Daarna kwamen er in dit kloosterverzorgingshuis ook een aantal inwonende congregaties wonen.
1986: Verhuizing naar het nieuw gebouwde verpleegtehuis aan de Velgertstraat in het centrum van Boxmeer, dit werd ook weer Madeleine genoemd.
1988: Opening en ingebruikname van het kloosterbejaardenoord voor religieuzen, Sint Anna genoemd, annex vormingscentrum en provinciaal moederhuis van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel.
1990: De kasteelkelders werden gerestaureerd en als museum ingericht.
2004: Kloosterverzorgingshuis Sint Anna, nauw verbonden met de Congregatie van de Zusters van Julie Postel, werd ook zelfstandig en ging verder als Stichting Sint Anna annex Woonzorgcentrum Sint Anna. Vanaf toen werden ook niet-religieuze bewoners opgenomen.
2012: Doordat het aantal zusters in Nederland afnam, veranderde het Provinciaal Bestuur in Regiobestuur. Provincie wordt Regio wanneer er minder dan tachtig zusters tot een congregatie behoren. Door de zusters wordt Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel opgericht met als doel te zorgen voor het materieel en immaterieel erfgoed van de zusters.